Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt naar het opsporen van dysfuncties van het bewegingsapparaat.

Onze beenderen en gewrichten (osteoarticulaire structuren), spieren, pezen en zenuwen (neuromusculaire structuren) vormen een functioneel geheel in ons bewegingsproces.

Functiebeperkingen in één van deze structuren kunnen een evenwichtige en goed gecoördineerde beweging in de weg staan en klachten op diverse plaatsen van het lichaam veroorzaken. Zo kan hoofdpijn veroorzaakt worden door functiestoornissen ter hoogte van de nek, knieklachten kunnen voortvloeien uit dysfuncties ter hoogte van de voet, knie of zelfs rug.

Via een vragengesprek en manueel therapeutisch functieonderzoek zoeken we welke functiestoornissen (osteoarticulaire beperking, neuromusculaire beperking, hypermobiliteit,...) jouw klachten veroorzaken, wat de oorzaken kunnen zijn en hoe we deze optimaal kunnen behandelen. Een individueel behandelplan wordt opgesteld op basis van de gevonden beperkingen.

Meestal zal een gecombineerde aanpak van manuele technieken (tractie, mobilisatie, manipulatie,...) met speciefieke oefentherapie (neuromusculaire coördinatie, motorische controle,...) gebruikt worden om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.